Flamingo muốn đầu tư dự án khu đô thị nghỉ dưỡng 1.350 ha ở Thanh Hoá

Flamingo muốn đầu tư dự án khu đô thị nghỉ dưỡng 1.350 ha ở Thanh Hoá